Typografi

Välja typsnitt

Att välja typsnitt är en djungel. Att välja rätt typsnitt beror helt på vem som ska är tänkt att läsa din trycksak. Det kan tyckas att det är petigt och irrelevant om bokstäverna är tjocka, smala eller lutande, men sanningen är bokstävernas utformning kraftigt påverkar hur vi läser text. En text i ”rätt” typsnitt i förhållande till innehållet fångar läsaren. Ett typsnitt som står ut från mängden kan vara en extra krydda i din produkt, samtidigt som det kan slå helt fel.

När det kommer till att matcha typsnitt med varandra, det vill säga att välja typsnitt till rubrik, ingress och rubrik är inte heller det helt enkelt. Testa dig fram vilka typsnitt som passar med varandra, vilka passar bra i brödtext i förhållande till rubrik och så vidare. Ett typsnitt som passar bra att använda till både rubrik och brödtext är Helvetica Neue som finns i olika utföranden. Nedan ser vi exempel på olika storlekar och tjocklekar.

Kom ihåg att det egentligen inte finns några rätt och fel när det kommer till att välja typsnitt. Känns det bra så är det oftast bra men det är alltid en bra idé att fråga någon mer om vad de tycker om val av typsnitt.

Teckenstorlek 

Teckenstorlek påverkar såklart läsbarheten. Men man ska inte luras att tro att större teckenstorlekar gör texten mer läsbar även om det självklart är en faktor. Det finns samband mellan teckenstorlek och radavstånd men det är radlängden som kanske är den allra viktigaste. När teckenstorleken, radavståndet och radlängden samarbetar på rätt sätt blir texten som mest läsbar. Teckenstorleken mäts i punkter eller förkortat pkt och är från början ett amerikanskt mått. Samma teckenstorlek av samma typsnitt är sällan lika stor vilket är en faktor att ta hänsyn till när man väljer typsnitt. Därför är det väldigt svårt att säga att rubriken ska vara i en viss punktstorlek i förhållande till brödtexten.

Radavstånd är en nyare benämning av kägel och är otroligt viktigt för läsbarheten för en text. Ett av de vanligaste felen som gör en text mindre läsbar är att välja en för stor teckenstorlek och för litet radavstånd. Det enklaste sättet att gå runt det här misstaget är att öka radavståndet med samma teckenstorlek alternativt att minska teckenstorlek och behålla samma radavstånd.

Radavstånd

Radavstånd är en nyare benämning av kägel och är otroligt viktigt för läsbarheten för en text. Ett av de vanligaste felen som gör en text mindre läsbar är att välja en för stor teckenstorlek och för litet radavstånd. Det enklaste sättet att gå runt det här misstaget är att öka radavståndet med samma teckenstorlek alternativt att minska teckenstorlek och behålla samma radavstånd.