Bilder

Nuförtiden arbetar alla självklart med digital bild, men inte alla är införstådda med vad det innebär eller vad alla begrepp betyder. För att göra en trycksak måste man helt enkelt förhålla sig till vissa digitala grepp. Vi listar de allra viktigaste.

Läs mer

Pixlar

Alla digitala bilder består av pixlar, få pixlar ger en lägre bildkvalitet medans fler pixlar ger en bättre bildkvalitet. Bildupplösning beror alltså på antalet pixlar och inte något annat. Om en kamera har 18 megapixlar innehåller bilden alltså 18 miljoner pixlar.

DPI

Vi har redan nämnt att antalet pixlar bestämmer kvaliteten på bilderna. Men om man ska formge en trycksak behöver man också förhålla sig till DPI som är en förkortning för Dots Per Inch och anger utskriftsupplösning. Vanligtvis brukar tryckeriet rekommendera att en bild håller minst 300 DPI. Om bilderna håller ett lägre värde kan man minska bildstorleken så att den håller högre kvalitet.

PPI

PPI eller pixels per inch är ett mått på hur många pixlar det finns per inch av bildrutan. Ett högt antal Pixels per inch betyder små och många pixlar och tvärtom ger ett lågt PPI stora och få pixlar med sämre kvalitet.